Video phản hồi

Video phản hồi về máy in UV CJ-9090 từ khách hàng Philippines

Khách hàng Iraq đã mua máy in uv khổ lớn A0 Jucolor

Khách hàng Colombia mua máy in uv A3 cho quảng cáo chữ nổi

Khách hàng Ghana đã mua máy in uv Jucolor A3 & A2

Phản hồi từ khách hàng Mỹ đã mua máy in Jucolor A3UV cho vỏ điện thoại

Video phản hồi về máy in UV CJ-4060 từ khách hàng Tây Ban Nha