วิดีโอตอบรับ

วิดีโอคำติชมของเครื่องพิมพ์ UV CJ-9090 จากลูกค้าฟิลิปปินส์

ลูกค้าชาวอิรักซื้อเครื่องพิมพ์ UV A0 ขนาดใหญ่ Jucolor

ลูกค้าชาวโคลอมเบียซื้อเครื่องพิมพ์ยูวีขนาด A3 สำหรับโฆษณาอักษรเบรลล์

ลูกค้าชาวกานาซื้อเครื่องพิมพ์ยูวี Jucolor A3 & A2

เสียงตอบรับจากลูกค้าชาวอเมริกันที่ซื้อเครื่องพิมพ์ Jucolor A3UV สำหรับเคสโทรศัพท์

วิดีโอคำติชมของเครื่องพิมพ์ UV CJ-4060 จากลูกค้าชาวสเปน